Voor onze opdrachtgever Scheldezoom Farmacie zoeken wij een

Ziekenhuisapotheker – Directeur

“een ondernemende, richtinggevende en creatieve professional
die de farmaceutische organisatie verder kan optimaliseren”

Scheldezoom Farmacie is een zelfstandige apotheek, opgericht vanuit de huidige aandeelhouders,  het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis  in Goes en ZorgSaam in Terneuzen. Scheldezoom Farmacie is de afgelopen jaren gegroeid tot een professionele organisatie met ongeveer 200 medewerkers.

De activiteiten van Scheldzoom Farmacie bestaan uit:
– het exploiteren van een bereidingsapotheek die niet alleen produceert voor de beide aandeelhouders maar klanten heeft door heel Nederland;
– het leveren van farmaceutische zorg in de ziekenhuizen, aan de verschillende instellingen in Zeeland en aan een aantal ZBO’s;
– het verzorgen van infuustherapie thuis voor patiënten in de regio.

Scheldezoom Farmacie wordt aangestuurd door een tweehoofdige directie (de algemeen directeur en de ziekenhuisapotheker/directeur), ondersteund door het management team bestaande uit de gevestigde ziekenhuisapothekers en de managers Productie, Operations, ICT, Finance en HR.

De focus voor de komende jaren ligt op het uitbouwen van de RTA productie en verkoop, en het verder optimaliseren van de processen in de verschillende afdelingen.

Functieprofiel Directeur Ziekenhuisapotheker
De directie van Scheldezoom bestaat uit de algemeen directeur en de ziekenhuisapotheker directeur. De beide directeuren zijn als collectief integraal verantwoordelijk voor het functioneren van Scheldezoom in totaliteit, zowel voor wat betreft de kwaliteit van de dienstverlening als ook voor de (financiële) continuïteit van Scheldezoom. De algemeen directeur zit het Managementteam-overleg voor. De directie legt als collectief verantwoording af over het gevoerde beleid aan de aandeelhouders van Scheldezoom.

Functie-eisen / Competenties Ziekenhuisapotheker Directeur
– Gevestigd ziekenhuisapotheker, ervaring als eindverantwoordelijk apotheker voor het farmaceutisch beleid strekt tot aanbeveling.
– Uitstekend ingevoerd in de farmaciesector, tevens up-to-date kennis van wet- en regelgeving.
– Ruime kennis van en ervaring met kwaliteits- en veiligheidsaspecten van farmaceutische zorg.
– Bij voorkeur managementervaring en ervaring met duaal leiderschap.
– Gaat de verbinding aan met de inhoudelijke professionals.
– Ervaring en affiniteit met het vraagstuk “Toegankelijkheid en betaalbaarheid in de medisch     specialistische zorg.
– Stevige en inspirerende persoonlijkheid, daadkrachtig en besluitvaardig.
– Teamplayer, zet mensen in hun kracht, inspireert en motiveert.
– Hanteert korte lijnen, staat open voor feedback.
– Duidelijk, helder en consistent in communicatie.
– Organisatiesensitief, diplomatiek. 

Opdracht / Resultaatgebieden voor de directie als collectief
– Verstevigen van bestaande relaties alsmede tot stand brengen van nieuwe allianties met resp. ziekenhuizen in de regio, ggz-instellingen, vvt-instellingen, 1e lijn en overige stakeholders. Tevens onderhouden van goede relaties met diverse leveranciers.
– Borgen van het kwaliteitsniveau en zorgdragen voor een adequaat kwaliteitsmanagement.
– Realiseren van omzet- en margegroei, onder meer door het ontwikkelen van nieuwe product/markt combinaties op basis waarvan de concurrentiepositie kan worden verstevigd.
– Verantwoording dragen voor een gezonde financiële huishouding door middel van een evenwichtig en marktconform aanbod van een breed pakket aan diensten met een hoge kwaliteit en een resultaatgerichte en efficiënte bedrijfsvoering.
– Doorvoeren van verbetermogelijkheden in de bedrijfsvoering (operational excellence c.q. procesverbetering) en bij managers en medewerkers meer urgentie teweegbrengen voor kostenbewustzijn.
– Voeren van een stimulerend innovatiebeleid.
– Voeren van contractonderhandelingen met leveranciers en zorgverzekeraars.
– Fungeren als coach, aanspreekpunt en sparringpartner voor het Managementteam-overleg. De managers voorzien van de juiste tools om integraal verantwoordelijk te handelen in het beste belang van Scheldezoom in totaliteit.
– Naar buiten toe optreden als het boegbeeld en zorgdragen voor naamsbekendheid en profilering van Scheldezoom.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

Belangstelling of aanvullende informatie?
Heeft deze vacature je belangstelling gewekt of wens je meer informatie, dan kun je contact opnemen met Erasmus Adviesgroep.

Past deze vacature niet bij jou, maar ken je een collega die deze mogelijkheid zou aanspreken? Wij vragen je vriendelijk deze persoon te informeren.

 

Per direct
Locatie: Zeeland


contactpersoon:
Levin Aben
email: l.aben@erasmusadviesgroep.nl
tel.: +31 6 5197 8375 (ook ’s avonds)

Leave a Reply