unknown-1

De Stichting Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland, gevestigd in Haarlem en Alkmaar, is een Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectiepreventie met 120 medewerkers.

Streeklaboratorium Kennemerland is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een uniek medisch laboratorium voor diagnostiek van infectieziekten. Zij verzorgt vanuit een sterk geconcentreerd laboratoriumconcept de diagnostiek voor het eerste en het tweede echelon, ook voor andere aanvragers van laboratoriumdiagnostiek in de markt.

Grote klanten zijn het Kennemer Gasthuis in Haarlem, het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp, het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en de MCA Gemini Groep in Alkmaar en Den Helder.

Het Streeklaboratorium Kennemerland is een zelfstandige organisatie (stichting) met een Bestuur en een Algemeen Directeur.

Aan deze instelling is een maatschap verbonden van 7 Artsen–Microbiologie. De organisatie kijkt vooruit en bezint zich op nieuwe groeiscenario’s, zowel in volume als in verbreding van haar diensten.

Onze samenwerking in 2009
In deze periode stond de organisatie voor een aantal nieuwe uitdagingen. De noodzaak om op zoek te gaan naar uitbreiding van productie was mede een reden om de organisatie intern te versterken.

Om die reden is Erasmus Adviesgroep gevraagd op zoek te gaan naar een Hoofd Bedrijfsvoering die wordt belast met beleid, uitvoering en eindverantwoordelijkheid van de afdelingen: Medische Administratie, P & O en opleidingen, Financiële Administratie, ICT en Facilitair Bedrijf.

Dank zij ons netwerk waren wij in staat een aantal gekwalificeerde kandidaten voor te stellen. Mede door onze ervaring konden wij een passend advies geven over de juiste keus. De desbetreffende functionaris voldoet volledig aan de verwachtingen en is sinds 2009 nog steeds verbonden aan deze organisatie.

Voor referenties verwijzen wij naar de heer dr. Ed IJzerman, arts-microbioloog, directeur van de Stichting Streeklaboratorium Kennemerland.

Contactpersoon
Joop Verhagen
Mobiel: 0651 40 29 18
E-mail: j.verhagen@erasmusadviesgroep.nl

 

Waarneming / Interim

Tijdelijke professionaliteit biedt een ziekenhuisorganisatie en/of medische vakgroep een oplossing voor een probleem van vandaag en biedt de organisatie gelijkertijd (speel)ruimte voor een definitieve oplossing in de toekomst.

Erasmus Adviesgroep biedt u tijdelijke professionaliteit. Professionals met specifieke kwaliteiten voor

  • het toevoegen van tijdelijke kennis aan de organisatie
  • het opvullen van leemten in het management en binnen vakgroepen
  • het uitvoeren van kleine en grotere reorganisaties

Wij onderscheiden twee tijdelijke professionele invulling:

Medische specialisten die beschikbaar zijn voor waarneming binnen een vakgroep
Interim managers die opdrachten uitvoeren op specifieke deelgebieden zoals het professionaliseren van een bedrijfsonderdeel.