Opdrachtgevers

Erasmus Adviesgroep houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met de bemiddeling van medisch specialisten binnen ziekenhuizen. Wij begeleiden artsen naar een nieuwe werkplek voor vast dienstverband, vrijgevestigd of waarneming. Voor onze opdrachtgevers, ziekenhuizen en ZBC’s in Nederland, bieden wij een adequate oplossing van hun capaciteitsproblemen. Dit kan gaan om het aantrekken van een nieuw medisch staflid, een arts-waarnemer of om persoonlijke begeleiding.

In de afgelopen 21 jaar hebben wij een omvangrijk netwerk opgebouwd van medisch specialisten. Zodoende zijn wij op de hoogte wie zich latent oriënteert op een volgende stap in hun carrière.

Het beoordelen en begeleiden van artsen naar een volgende stap in hun carrière is ons vak. Dank zij jarenlange ervaring verloopt de procedure zorgvuldig via een gestructureerd patroon. In dit proces staat vertrouwelijkheid voorop.

Waar staan wij voor?

Wij adviseren en ondersteunen ondernemende ziekenhuisorganisaties bij de vertaling van hun strategie naar artsen en medische vakgroepen. Immers artsen en teams bepalen het succes van een specialisme. Zo ontwikkelen wij ziekenhuisorganisaties en mensen. Wij begrijpen hoe ziekenhuisorganisaties werken. Door goed te luisteren en met heldere adviezen inzicht te geven in het verbeterpotentieel van artsen en vakgroepen. Erasmus Adviesgroep werkt met drie partners en elk heeft een eigen persoonlijke assistent. Daarbij heeft elke partner een aandachtsgebied.

Onze dienstverlening

Wij maken in eerste instantie persoonlijk kennis met een medische specialist die mogelijk belangstelling heeft voor een vacature. Het doel van dit gesprek is aanvullende informatie te verstrekken omtrent de vacature. Eveneens geeft deze ontmoeting beide partijen de gelegenheid om, over en weer, vast te stellen of een volgende stap in de procedure zinvol is. Pás na toestemming van de medisch specialist, kan Erasmus Adviesgroep de identiteit van de medisch specialist aan haar opdrachtgever bekend maken.

Erasmus Adviesgroep werkt uitsluitend en alleen voor opdrachtgevers (doorgaans de Nederlandse ziekenhuizen en universitair medische centra). Voor onze werkzaamheden ontvangen wij van de opdrachtgever een succesfee, doorgaans een percentage van het jaarinkomen van de “geplaatste” medisch specialist.

Kandidaten

Wij ontvangen en vragen nimmer een bijdrage van een medische specialist. Medisch specialisten die  Erasmus Adviesgroep benaderen voor een heroriëntatie op carrière en arbeidsmarkt, worden opgenomen in onze files en persoonlijk benaderd zodra een nieuwe vacature zich aandient.

Gesprekken en interviews met kandidaten vinden plaats óf op de werklocatie van de medisch specialist óf in overleg met de medisch specialist buiten het ziekenhuis. De medisch specialist spreekt hierover zijn of haar voorkeur uit. Wij hanteren in ons werk, als consultants, maximale vertrouwelijkheid, ethiek en integriteit. 

Voor kandidaten die meer informatie wensen over onze aanpak is een uitgebreide kandidaat brochure beschikbaar. Deze kunt u downloaden. Zie onderstaande button.

KANDIDAATBROCHURE

Schrijf u direct in als kandidaat

Laatste vacatures

info@erasmusadviesgroep.nl