Consultancy

Op het gebied van consultancy werken wij samen met onze partner en consultant Ellie Beckers. Ellie heeft ruim 20 jaar ervaring in diverse management functies in de intramurale- en extramurale zorg. Zij heeft verschillende veranderingstrajecten begeleid en ondersteund. Sinds begin 2016 versterkt Ellie met haar specifieke deskundigheid en ervaring het team van Erasmus Adviesgroep. Met name op de gebieden interim-management, transitie-management, teamontwikkeling en leiderschapsontwikkeling.

Interim-management
Bij veranderingsprocessen of crisissituaties kan Ellie er als interim-manager voor zorgen dat de continuïteit binnen een organisatie wordt gewaarborgd en dat specifieke doelstellingen worden behaald.

Transitie-management
Bij een verandering binnen een organisatie begeleidt Ellie met name de onderstroom, oftewel het psychologische deel van de organisatie. Cultuur, ingesleten gedragspatronen en emoties spelen hierbij een rol. Tijdens de begeleiding van een verandering laat ik alle betrokkenen, zoals managers, adviseurs, staf en medewerkers een transitie doormaken in de onderstroom, zodat een succesvolle transitie gerealiseerd kan worden.

Teamontwikkeling / ontwikkeling van vakgroepen / ontwikkeling van vakgroepleden
Ellie begeleidt en ondersteunt teamleden in de verschillende fases van hun ontwikkeling, waarbij zij hen gebruik laat maken van hun eigen kracht, creativiteit en energie. De leidinggevenden en teamleden laat zij uit gewoontepatronen stappen en nadenken, zodat ze alert blijven en nieuwe oplossingen kunnen bedenken.

Leiderschapsontwikkeling
In onze optie gaat leiderschap altijd over de manier waarop de leider communiceert met anderen; hoe de leider zelf acteert en hoe dit uitpakt in het team en de organisatie. Ellie draagt hieraan bij door leiders te begeleiden in de zoektocht naar hun emotionele en intellectuele intelligentie. Tijdens de begeleiding leert de leider deze vormen van intelligentie te combineren, zodat de echte leider opstaat en er een positieve beweging en optimale samenwerking ontstaat met anderen binnen de organisatie.

Ellie Beckers heeft als manager veel ervaring opgedaan in de zorg en is bekend met de nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Met haar enthousiasme en energie is zij in staat afdelingsprocessen te optimaliseren en collectieve en individuele processen te begeleiden en te ondersteunen. De samenwerking met medisch specialisten is haar om deze reden goed bekend.

Als gedegen tactisch manager vindt zij het ook belangrijk om zich te bekwamen op de zachte kant van de manager en heeft zij zich geschoold en bekwaamd als organisatorisch coach. Haar specifieke expertise is verandermanagement en het begeleiden en ondersteunen van teams en individuele professionals in dynamische organisaties. Het begeleiden van veranderingsprocessen op het gebied van cultuur en gedrag zijn voor haar altijd weer een mooie uitdaging.

In haar rol als partner en consultant bij Erasmus Adviesgroep begeleidt Ellie Beckers op een professionele manier organisaties.  De kenmerken van haar werkwijze zijn gebaseerd op haar persoonlijke waarden en normen zoals: veiligheid, vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en verbinding maken met de professionals in de organisatie om resultaat en vernieuwing te bereiken.

De toegevoegde waarde van Ellie is dat zij op een frisse, authentieke en enthousiaste wijze snel verbinding weet te maken met professionals en deze weet te enthousiasmeren, waardoor individuele professionals en teams weer in hun positieve kracht komen en eigen verantwoordelijkheid nemen om afgesproken doelstellingen en resultaten te bereiken.

Wilt u in contact komen met Ellie voor een oriënterend kennismakingsgesprek en horen wat zij voor u kan betekenen, dan kunt u altijd bellen of mailen.

ellie-beckers

Ellie Beckers
Mobiel: 0618 13 56 07
E-mail: e.beckers@erasmusadviesgroep.nl

Bemiddeling

Erasmus Adviesgroep houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met de bemiddeling van medische specialisten binnen ziekenhuizen. Wij begeleiden artsen naar een nieuwe werkplek voor vast dienstverband, vrijgevestigd of waarneming. Voor onze opdrachtgevers, ziekenhuizen en ZBC’s in Nederland, bieden wij een adequate oplossing van hun capaciteitsproblemen. Dit kan gaan om het aantrekken van een nieuw medisch staflid, een arts-waarnemer of om persoonlijke begeleiding.

In de afgelopen 21 jaar hebben wij een omvangrijk netwerk opgebouwd van medische specialisten. Zodoende zijn wij op de hoogte wie zich latent oriënteert op een volgende stap in hun carrière.

Het beoordelen en begeleiden van artsen naar een volgende stap in hun carrière is ons vak. Dank zij jarenlange ervaring verloopt de procedure zorgvuldig via een gestructureerd patroon. In dit proces staat vertrouwelijkheid voorop.

Waarneming / Interim

Tijdelijke professionaliteit biedt een ziekenhuisorganisatie en/of medische vakgroep een oplossing voor een probleem van vandaag en biedt de organisatie gelijkertijd (speel)ruimte voor een definitieve oplossing in de toekomst.

Erasmus Adviesgroep biedt u tijdelijke professionaliteit. Professionals met specifieke kwaliteiten voor

  • het toevoegen van tijdelijke kennis aan de organisatie
  • het opvullen van leemten in het management en binnen vakgroepen
  • het uitvoeren van kleine en grotere reorganisaties

Wij onderscheiden twee tijdelijke professionele invulling:

Medische specialisten die beschikbaar zijn voor waarneming binnen een vakgroep
Interim managers die opdrachten uitvoeren op specifieke deelgebieden zoals het professionaliseren van een bedrijfsonderdeel.

Schrijf u direct in als kandidaat

Laatste vacatures

info@erasmusadviesgroep.nl