Voor onze cliënt, een regionaal ziekenhuis in het zuiden van het land, zoeken wij een

SEH-arts KNMG / Medisch Manager

Voor deze vacature zoeken wij een SEH-arts KNMG die de ambitie heeft om tevens (op termijn) de positie van medisch manager te vervullen.

De afdeling spoedeisende hulp
Jaarlijks bezoeken ruim 18.000 patiënten de SEH afdeling. Op de SEH werken geen specialisme gebonden arts-assistenten, wat inhoudt dat alle patiënten gezien worden door de SEH-artsen KNMG met ondersteuning door ANOIS en HAIO’s. Er is een grote mate van autonomievoor de SEH-artsen.

De afdeling SEH maakt deel uit van het Spoedplein, waarvan ook de Acute Opname Afdeling (AOA) en de Intensive Care deel uitmaken. Het management van dit Spoedplein wordt gevormd door een afdelingsmanager en 3 medisch managers. Het ziekenhuis is voornemens een fusie aan te gaan met een ziekenhuis in de regio met STZ-status. Hierbij is het nadrukkelijke doel om op beide locaties een volwaardige SEH-afdeling te laten bestaan. De ambitie is om een gemeenschappelijke vakgroep te vormen die over beide locaties zal gaan rouleren. De beoogde fusiepartner is opleidingscentrum voor de opleiding tot SEH-arts KNMG.

De cultuur in het ziekenhuis wordt gekenmerkt door een collegiale sfeer met korte lijnen, waarin op laagdrempelige wijze overleg gevoerd kan worden met de diverse poortspecialisten. De werkzaamheden vinden plaats op een ruim opgezette en goed geoutilleerde afdeling met alle voorzieningen die van een moderne SEH verwacht mag worden. De SEH heeft een intensief samenwerkingsverband met de ambulancedienst in de regio, waarin onder andere aan een telehealth-project is vormgegeven. De SEH kent een co-locatie met de Huisartsenpost, waarin gewerkt wordt via een ‘één-loket-model’.

De vakgroep SEG bestaat momenteel uit 8 SEH-artsen KNMG, waarmee 24/7 aanwezigheid van SEH-artsen ingevuld wordt.

De functie
Naast de directe patiëntenzorg zijn de SEH-artsen KNMG verantwoordelijk voor de supervisie en opleiding van de ANIOS, HAIO’s co-assistenten en verpleegkundigen. Bovendien participeren de SEH-artsen KNMG in het reanimatieteam en het SIT. De SEH-artsen waarborgen tijdens de nachtelijke uren de voorwachtfunctie op de Intensive Care, gecombineerd met een supervisie functie voor de SEH. Alle SEH-artsen zijn geschoold in spoedechografie en PSA. De vakgroep is vertegenwoordigd in veel commissies en overlegstructuren die raakvlakken hebben met de acute zorg in huis en prehospitaal. Uiteraard zijn de SEH-artsen lid van de medische staf.

Wie zoeken we?
Voor deze vacature zoeken wij een SEH-arts die voldoende stevig in zijn/haar schoenen staat om met hun dit brede takenpakket in te vullen.  Zij verwachten dat een nieuwe collega geschoold is in PSA en spoed-echografie, dan wel bereid om zich deze onderdelen van het vak eigen te maken.

Voor deze specifieke vacature zoeken wij een SEH-arts KNMG die naast zijn/haar professie tevens organisatorische en leidinggevendeervaring of ambities heeft en (op termijn) de rol van medisch manager wenst te vervullen.

Ook aios die binnenkort hun opleiding afronden worden van harte uitgenodigd om te solliciteren.

Wat bieden we jou?
Wij bieden je een uitdagende functie, met veel eigen verantwoordelijkheid en autonomie, in een ambitieus, enthousiast en bovendien zeer collegiaal team. De salariëring is marktconform.

Belangstelling of aanvullende informatie?
Heeft u belangstelling voor deze vacature of wenst u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Erasmus Adviesgroep. Uiteraard volgt dan meer informatie over de organisatie en de achtergrond van de vacature.

Past deze vacature niet bij u, maar kent u een collega die deze mogelijkheid zou aanspreken? Wij vragen u vriendelijk deze persoon te informeren.

 

 

 

 

 

Per direct
Locatie: Zuid-Nederland


contactpersoon:
Levin Aben
email: l.aben@erasmusadviesgroep.nl
tel.: +31 6 5197 8375 (ook ’s avonds)

Leave a Reply