unknown

MCH Westeinde en MCH Antoniushove leveren op twee plekken in de Haagse regio medisch specialistische zorg met passie, passend bij een topklinisch ziekenhuis en bij de patiëntenpopulatie in de directe omgeving van beide ziekenhuizen. De multiculturele patiëntenpopulatie van de Haagse binnenstad, een sterk ontwikkelde acute zorg en een aantal topklinische functies horen bij MCH Westeinde. De bevolking van Leidschendam en omgeving kan rekenen op een breed palet aan algemene ziekenhuiszorg met de daarbij behorende aandacht voor ouderen. De oncologische zorg is in MCH Antoniushove door verregaande concentratie, vooral in coöperatieverband, steeds prominenter aanwezig. De noodzakelijke verbouwing tot een omvangrijk oncologisch centrum is daarvoor inmiddels gestart.

Topklinisch ziekenhuis: Het MCH is één van de oprichters van de stichting topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ).

Op 1 januari 2014 is heeft er een bestuurlijke fusie plaats gevonden met het BRONOVO Ziekenhuis.

Onze samenwerking met deze organisatie

  • Medische microbiologie 2013 -2014
    Infectieziekten vormen een steeds grotere bedreiging voor de volksgezondheid. Dit geldt in het bijzonder voor patiënten met een chronische ziekte, of voor patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Steeds vaker is sprake van een besmetting met antibioticaresistente bacteriën. Door toegenomen migratie en reizen naar andere landen komen er meer en nieuwe infectieziekten.  De infectieziekten waarmee het MCH te maken heeft, zijn onder andere HIV, hepatitis, TBC, SOA en in toenemende mate infecties met multiresistente problematiek. De laatste jaren zijn binnen het MCH meer medisch specialisten aangetrokken met specifieke kennis en kunde op dit gebied. Het MCH onderscheidt zich hierin ten opzichte van andere ziekenhuizen in de regio. Om deze redenen kiest MCH infectieziekten als speerpunt. Door de implementatie van een aantal belangrijke projecten koos de organisatie voor het aanstellen van twee artsen-microbioloog uit de waarnemers pool van Erasmus Adviesgroep.

Voor referenties verwijzen wij naar Professor dr. Henri Verbrugh, arts-microbioloog, verbonden aan Erasmus Medisch Centrum als hoofd afdeling Medische Microbiologie en aan Medisch Centrum Haaglanden als hoofd afdeling Medische Microbiologie (ad interim).

  • Twee Klinisch Chemici 2006
    In dat jaar heeft de organisatie ons gevraagd op zoek te gaan naar twee klinisch chemici. Dank zij ons net werk waren wij in staat meerdere kandidaten voor te stellen. Deze procedure hebben wij met succes afgerond.

Contactpersoon
Joop Verhagen
Mobiel: 0651 40 29 18
E-mail: J.verhagen@erasmusadviesgroep.nl

Waarneming / Interim

Tijdelijke professionaliteit biedt een ziekenhuisorganisatie en/of medische vakgroep een oplossing voor een probleem van vandaag en biedt de organisatie gelijkertijd (speel)ruimte voor een definitieve oplossing in de toekomst.

Erasmus Adviesgroep biedt u tijdelijke professionaliteit. Professionals met specifieke kwaliteiten voor

  • het toevoegen van tijdelijke kennis aan de organisatie
  • het opvullen van leemten in het management en binnen vakgroepen
  • het uitvoeren van kleine en grotere reorganisaties

Wij onderscheiden twee tijdelijke professionele invulling:

Medische specialisten die beschikbaar zijn voor waarneming binnen een vakgroep
Interim managers die opdrachten uitvoeren op specifieke deelgebieden zoals het professionaliseren van een bedrijfsonderdeel.