Lab Micta

Labmicta BV

De vakgroep omvat het laboratorium voor de Medische Microbiologie en de afdeling Infectiepreventie. Het laboratorium, thans gevestigd in een nieuwe locatie in Hengelo, voert een breed pakket microbiologische onderzoeken uit voor Medisch Spectrum Twente in Enschede, Zorggroep Twente in Almelo en Hengelo, Koningin Beatrix Ziekenhuis in Winterwijk.   Daarnaast verzorgen zij de diagnostiek en consulting voor 400 huisartsen, GGD Twente en verzorgingshuizen in Twente Achterhoek. Het adherentiegebied bedraagt ca. 900.000 inwoners.

De formatie van de vakgroep bestaat uit 11.0 FTE artsen-microbioloog. Het laboratorium telt 140 medewerkers. De organisatie is geaccrediteerd door CCKL.

Onze samenwerking in 2013 en 2014
In deze periode stond de organisatie voor een aantal nieuwe uitdagingen. De noodzaak om een aantal projecten versneld door te voeren was aanleiding om gebruik te maken van drie waarnemers artsen-microbioloog uit de waarnemerpool van Erasmus Adviesgroep.

Voor referenties verwijzen wij naar de heer drs. Toine van Bijsterveldt, voorzitter Raad van Bestuur van Labmicta BV.

Contactpersoon
Joop Verhagen
Mobiel: 0651 40 29 18
E-mail: j.verhagen@erasmusadviesgroep.nl

Waarneming / Interim

Tijdelijke professionaliteit biedt een ziekenhuisorganisatie en/of medische vakgroep een oplossing voor een probleem van vandaag en biedt de organisatie gelijkertijd (speel)ruimte voor een definitieve oplossing in de toekomst.

Erasmus Adviesgroep biedt u tijdelijke professionaliteit. Professionals met specifieke kwaliteiten voor

  • het toevoegen van tijdelijke kennis aan de organisatie
  • het opvullen van leemten in het management en binnen vakgroepen
  • het uitvoeren van kleine en grotere reorganisaties

Wij onderscheiden twee tijdelijke professionele invulling:

Medische specialisten die beschikbaar zijn voor waarneming binnen een vakgroep
Interim managers die opdrachten uitvoeren op specifieke deelgebieden zoals het professionaliseren van een bedrijfsonderdeel.