Onze aanpak
Voor het realiseren van vacatures maken wij gebruik van ons zorgvuldig opgebouwd netwerk. Wij zijn bekend met pathologen die zich latent heroriënteren op een nieuwe werkomgeving.

Erasmus Adviesgroep ziet het als haar taak al haar vaardigheden en netwerken ten diensten te stellen om te komen tot de juiste match tussen de nieuwe werkgever (onze opdrachtgever) en de kandidaat medische specialist die zich actief of passief op de arbeidsmarkt beweegt. Het maken van de juiste match tussen een kandidaat en opdrachtgever is steeds het uitgangspunt bij onze dienstverlening.

Erasmus Adviesgroep is van mening dat de juiste kandidaat altijd beschikbaar is. Onze taak is deze persoon te vinden en te interesseren voor uw organisatie / vakgroep. Opdrachten die wij aannemen maken wij af, ongeacht de tijd die daar voor nodig is. Dat betekent dat onze zoektochten / inspanningen pas worden beëindigd als inderdaad een medisch specialist de definitieve keus heeft gemaakt om bij u aan de slag te gaan.

Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden hanteren wij een maximale vertrouwelijkheid en ethiek. Anesthesiologen die wij bemiddelen kunnen nimmer door ons opnieuw worden benaderd. Dat geldt ook voor medische specialisten die werkzaam zijn binnen de desbetreffende vakgroep.

Medische Specialisten: vast dienstverband of waarneming
Erasmus Adviesgroep bemiddelt voor vast dienstverband (vrijgevestigd of loondienst) maar ook voor waarneming.

Senior Management Functies
Regelmatig wordt Erasmus Adviesgroep benaderd met het verzoek te ondersteunen bij de zoektocht naar senior management functies. (clustermanagement, MT-leden, directeur MSB, organisatorisch management, RVE Manager etc. )

Gerealiseerde projecten binnen het segment Anesthesiologie
– ZorgSaam – Terneuzen – Oostburg
– HAGA ziekenhuis – Den Haag
– UMC Utrecht
– UMC Maastricht
– Saxenburgh Ziekenhuis – Hardenberg
– St. Antonius Zorggroep – Sneek
– Van Weel Bethesda Ziekenhuis – Dirksland
– Bernhoven – Uden
– Gemini Ziekenhuis – Den Helder

Op zoek naar een volgende stap ?
Wij bieden u een klankbord. Denkt u wel eens na over een volgende stap in uw medische loopbaan? Erasmus Adviesgroep helpt u graag bij het maken van een weloverwogen keuze. Wij maken gaarne kennis met u, zodat u ons uw persoonlijke omstandigheden en wensen kenbaar kunt maken en wij u op de hoogte kunnen houden van interessante vacatures.

Specialisme: Anesthesiologie

Contact
Joop Verhagen +31 (0) 651 40 29 18
j.verhagen@erasmusadviesgroep.nl

    CV*

    INFO@ERASMUSADVIESGROEP.NL